Word sponsor!

Lees hier hoe u sponsor kunt worden van een Joods gezin in Oekraïne.

Stichting Roechama heeft een financieel adoptieplan opgezet om structurele hulp te kunnen bieden aan Joodse mensen in Oekraïne. Deze hulp kan bestaan uit medicijnen, voedsel, kleding, schoolspullen, verwarming, etc. 

Lees meer...

Kom naar huis

1,50 euro
In deze spannende tijd is het belangrijk dat Joodse mensen en christenen, in Oekraïne maar ook in West-Europa, weten wat de Bijbel zegt. De God van Abraham, Izak en Jakob heeft een bedoeling met alles wat er in de wereld gebeurt. In dit boekje wordt aan de hand van Bijbelteksten het plan van God uitgelegd. Bestel een of meerdere boekjes door een mailtje te sturen naar info@roechama.nl   Vermeld hierbij het aantal en uw adres.  

Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming. Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa. De prioriteit van stichting Roechama ligt bij het Joodse volk in Oekraïne. Stichting Roechama ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen. 

"Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken." Rom.11:11b 
"Opdat ook zij door de ontferming (roechama) die u bewezen is, ontferming (roechama) zouden verkrijgen." Rom.11:31b

DVD
Stichting Roechama heeft een DVD gemaakt van het werk. Deze DVD geeft een goed beeld van de Oekraïnereizen die worden ondernomen. U kunt de DVD gratis ontvangen door een email te sturen naar  info@roechama.nl. Vermeld daarbij uw adres en: aanvraag DVD.

13-01-2017 - Bedankt voor de voedselpakketen
De actie van de voedselpakketen deze winter was een grote bemoediging voor de Joodse mensen. Lees hier de bedankbrief.

28-10-2016 | Nieuw reisverslag

Onder het kopje 'Media > Reisverslagen' kunt u nu ook het laatste reisverslag van onze reis in september vinden. We reisden deze keer af met Hans, Aize, Fieke, Ans en Wim en Ria.

12-07-2016 | Tour 'Israël, je kunt er niet omheen

We mochten als stichting tijdens de tour 'Israël, je kunt er niet omheen' van Ahava en Jacques Brunt kort wat vertellen over ons werk.
Dit heeft ons 25 nieuwe sponsors op geleverd. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Zo hebben we de afgelopen tijd nieuwe adopties kunnen doen.


18-06-2016 | Reisverslag mei online
Het laatste reisverslag van de reis van mei staat nu online. U kunt het lezen onder 'Reisverslagen 2016'.

28-03-2016 | Reisverslag februari online
Het laatste reisverslag van de reis van februari staat nu online. U kunt het lezen onder 'Reisverslagen 2016'.


24-12-2015 | Nieuw reisverslag online

Het laatste reisverslag staat nu online. In het verslag kunt u lezen over:
- De eerste reis van Wim en Ria naar Wit-Rusland in november
- De Oekraïnereis van een team van vier in oktober
- Het bijzondere verhaal van Frida Raisman
Bekijk het reisverslag onder 'Reisverslagen 2015'.

Wilt u bijdragen?

Als u éénmalig bij wilt dragen aan de projecten van Stichting Roechama, kunt u uw gift overmaken naar Stichting Roechama, IBAN: NL54 RABO 0362 4394 86. Vermeld daarbij waar uw gift voor bestemd is, of vermeld: gift algemeen.

Contactgegevens

Stichting Roechama
Claes de Jongestraat 31
2957 AD Nieuw-Lekkerland

tel: 0184-683478
E-mail: info@roechama.nl