Adoptiepersonen

Voor onderstaande Joodse personen zoeken we nog sponsors. Als u een persoon wil sponsoren kunt u dit doorgeven aan ons door een email met uw adresgegevens te sturen naar info@roechama.nl 
Wij sturen u dan een machtigingskaart en informatie over de persoon toe.

Arkadi

Al voorzien van een sponsor – Invalide geworden toen hij in dienst zat, ouders overleden, nooit getrouwd geweest.

Viktor

Helpt veel in de synagoge. Heeft altijd voor oude moeder en tante gezorgd. Zijn vrouw heeft kanker gehad en gebruikt nog steeds dure medicijnen.

 

Alexander

Al voorzien van een sponsor – Heeft een beroerte gehad en kan niet werken. Zijn vrouw werkt ook niet. Ze leven van een klein pensioen.

Boris

Is in coronatijd zijn baan verloren. Leeft nu van een minimaal pensioen.

Isaak

Al voorzien van een sponsor – Was voorzitter van de synagoge. Heeft een infarct gehad; nu helemaal gehandicapt.

Jelena

Haar man is vrij plosteling overleden. Zelf tobt ze lichamelijk ook heel erg. Ze kan het verlies van haar man niet verwerken.

Vladimir

Op straat een keer toevallig in een gevecht terecht gekomen. Daardoor is hij nu ernstig gehandicapt. Hij heeft de indicatie ‘invalide van de eerste groep’, dat is de meest ernstige.

Jelena

Al voorzien van een sponsor – Weduwe; leeft van klein pensioen. Ze heeft twee dochters; één dochter woont Hongarije. De andere dochter is doofstom.