Nieuwsbrief maart
Hoewel er nog geen reizen mogelijk zijn, gaat de hulp aan de Joodse mensen gewoon door. Sterker nog, de hulp is alleen maar toegenomen. Via deze nieuwe nieuwsbrief willen we jullie laten proeven wat de hulp van u als sponsor betekent voor al die Joodse mensen in Oekraïne en Wit-Rusland, die we als stichting mogen helpen. Lees meer >> Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief juni
In deze nieuwsbrief willen we u weer bijpraten over het werk van de stichting. Deze keer laten we niet onze contactpersonen aan het woord, maar vertellen we zelf over de hulp die gegeven wordt. Heel belangrijk is natuurlijk de maandelijkse, onmisbare sponsorhulp. Lees meer >> Nieuwsbrief juni 2021

Nieuwsbrief september
Begin juli was het na lange tijd weer mogelijk een reis naar Oekraïne te maken. En in augustus volgde detweede reis. De eerste reis van 3 julitot en met 12 juli werd door Wim enRia samen gemaakt, vooral met hetdoel alle contactpersonen in de verschillendeprovincies te spreken, alwerden er ook veel gezinnen bezocht. Lees meer >>Nieuwsbrief september 2021

Nieuwsbrief december
Met dankbaarheid kijken we terug op de achterliggende reizen. Want vanwege Covid kon er vorig jaar slechts één reis gemaakt worden naar Wit- Rusland en geen enkele reis naar Oekraïne. Maar dit jaar konden er maar liefst vier reizen gemaakt worden. Van twee reizen deden we al verslag. Lees meer >> Nieuwsbrief december 2021