Prijs de Heer dat diverse dorpen in het oosten van Oekraïne bevrijd zijn! Met steun van Roechama is er al hulp naar toe gebracht. We krijgen voortdurend foto’s en filmpjes. Enkele laten we hieronder zien.

Onze contactpersoon schrijft:

“God heeft ons team geholpen om naar de regio Charkov te komen. De mensen in het pas bevrijde Shevchenkovo waren erg blij om het woord van God te horen en zijn dankbaar voor de medicijnen en producten die we hen hebben gebracht.  Dit is dankzij jullie, lieve broeders en zusters. We vragen jullie om ons te blijven steunen in dit werk. De beloning wacht op jullie in het Koninkrijk van onze Heer Jezus Christus.”

“Ondanks de regen zijn de mensen toch gekomen voor voedselproducten in dit dorp Shevchenkovo, dat onlangs bevrijd is. We danken de Heere voor de mogelijkheid om deze mensen producten te brengen en hen het Woord van God door te geven, dat de Heere van hen houdt en hen helpt. Eer aan de Heere Jezus”

Zegen Heer de inwoners van dit dorp. Laat Uw engel hen beschermen en laat hier nooit meer oorlog komen, Heer en laat er niemand omkomen. We zegenen hen in Uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, amen. Jezus houdt van jullie.

Hartelijk bedankt voor jullie werk, dat is het eerste en belangrijkste. Jullie brengen ons niet alleen producten, jullie brengen ons bemoediging. Want bemoediging hebben we heel erg nodig. En natuurlijk zijn we ook heel dankbaar voor de producten, maar het is goed om het Woord te horen, het Evangelie, zodat het volk gered wordt, zodat de mensen zich tot God wenden. Hartelijk bedankt broeders. Moge God jullie rijkelijk zegenen, de hele kerk en iedereen die arbeidt. Amen.