Chesed

Stichting Roechama werkt voor het adoptieplan samen met Chesed.

Chesed is een Joodse liefdadigheidsinstelling, die is opgericht met steun van de Amerikaans-Joodse stichting JDC (Jewish Joint Distribution Committee), kortweg Joint genoemd. Chesed heeft in elke Oekraiense provincie een hoofdkantoor in de hoofdstad van die provincie. Daarnaast zijn er in elke plaats vertegenwoordigers van Chesed werkzaam. Doel van Chesed is het leven van de Joodse mensen vergemakkelijken en hulp bieden waar nodig. Zo is er een medisch uitleenprogramma, een thuiszorgprogramma, een tafeltje-dekje-service, diverse clubs etc. Daarnaast werkt Chesed aan een herleving van de Joodse tradities. Zo worden bijvoorbeeld de Joodse feesten gevierd en de betekenis ervan uitgelegd. Chesed ontvangt via Joint geld van de claims voor de overlevenden van de Holocaust. Het aantal overlevenden van de Holocaust wordt ieder jaar minder, waardoor het budget van Chesed jaarlijks afneemt. En dat terwijl het aantal Joodse mensen wat hulp nodig heeft vanwege ziekte, armoede of invaliditeit alleen maar toeneemt. Joint hanteert nog andere criteria om bepaalde groepen Joodse mensen financieel te steunen, maar die steun is gering.
Stichting Roechama sponsort daarom Holocaust-overlevenden en andere Joodse mensen, voor wie het geld van Joint niet toereikend is. Daarnaast sponsort ze Joodse mensen, die buiten de criteria van Joint vallen, maar heel dringend hulp nodig hebben.

Roechama werkt samen met vier Chesed-afdelingen. Elke Chesed-afdeling heeft zijn eigen medewerkers en zij verrichten werk in hun eigen provincie(s).