Dankzij de financiële steun van Roechama wordt er door het team van Sergey voedsel naar het oosten – in de buurt van Charkov-  gebracht, waar de mensen in schuilkelders leven. Ook worden er mensen mee teruggenomen naar veiliger gebied. In het indrukwekkende verhaal hieronder bedankt Sergey voor de hulp.
Vertaling:
We hadden een gezin opgehaald, drie kleine kinderen en een man en vrouw. Later belden ze ons en zeiden dat hun huis al niet meer bestond. Kijk, dit is wat over is van hun huis. Als jullie ons niet geholpen hadden hen weg te brengen, waren ze er nu niet meer geweest. Deze mensen huilden heel erg, want ze begrepen dat hun kinderen in leven zijn gebleven dankzij jullie, dankzij jullie hulp,  waardoor wij mensen weg kunnen brengen. Moge God jullie zegenen. Dank aan de Heere.