Stichting Roechama heeft begin 2006 een financieel adoptieplan opgezet om structurele hulp te kunnen bieden aan Joodse mensen in Oekraïne en Wit-Rusland. Het unieke is dat dit bedrag ook voor 100% ten goede komt aan de gesponsorde persoon.

Er zijn 2 mogelijkheden:

– Voor € 30,- per maand kunt u een persoon of gezin adopteren.
– Voor € 15,- per maand kunt u, samen met een andere sponsor (die wij erbij zoeken), een persoon of gezin adopteren.

In beide gevallen ontvangt u de gegevens en een foto van de geadopteerde persoon.

Wie worden er gesponsord?
Na de oorlog is er een conferentie geweest, de zogenaamde claims-conference. Op deze conferentie is besloten dat Duitsland geld moet betalen aan alle slachtoffers van de oorlog. Dit geld wordt via Chesed toegewezen aan de Holocaustoverlevenden. Deze mensen krijgen voedselpakketten, medicijnen, een thuishulp, en allerlei andere vergoedingen. Over het algemeen hebben deze mensen het dus in financieel opzicht goed. De Joodse mensen die na de oorlog geboren zijn vallen echter buiten de criteria om hulp te ontvangen. Maar deze mensen zijn ook al oud, zijn invalide of ziek of arm. Voor Joodse mensen die dringend hulp nodig hebben, maar buiten de criteria vallen, wendt Chesed zich altijd tot stichting Roechama, met het verzoek om een sponsor te vinden. Dat is de reden dat wij hoofdzakelijk Joodse mensen sponsoren die na de oorlog geboren zijn.

Wilt u iemand financieel adopteren?
U kunt dit doorgeven aan ons door een email met uw adresgegevens te sturen naar info@roechama.nl
Wij sturen u dan een machtigingskaart toe.

Bekijk hier de personen voor wie we nog een sponsor zoeken!

Uitvoering adoptieplan
Voor de uitvoering van het adoptieplan werken we samen met drie organisaties in Oekraïne:

– Chesed, een Joodse organisatie, die met steun van de Amerikaanse organisatie Joint is opgericht.
– Zhyttia, een christelijke organisatie, die niet alleen de Joodse mensen helpt met daden, maar ook het Woord van God brengt.
– Gemeente Sion, een Messiaanse Gemeente in Lvov.

Tevens werken we sinds 2015 samen met een gemeente in Wit-Rusland:
-Ster van Bethlehem, een Messiaanse Gemeente in Minsk.

Informatie over uw adoptie
De sponsor krijgt een foto en informatie over het gesponsorde gezin of de gesponsorde persoon. Als er nieuwe informatie is, wordt dat toegestuurd. Daarnaast kunnen de sponsors ook het “nieuws” volgen, doordat er van iedere reis een reisverslag wordt gemaakt. Deze verslagen worden per post of per mail toegestuurd en staan ook op de website van de stichting.
Als sponsor krijgt u ook het adres van degene(n), die u sponsort. Op deze manier kunt u ook zelf rechtstreeks contact maken. Het wordt erg gewaardeerd als u iets schrijft, al is het maar een simpel kaartje!