Doelstelling
Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming.
Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa. De prioriteit van stichting Roechama ligt bij het Joodse volk in Oekraïne. Stichting Roechama ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen.
“Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.” Jes. 52:7
“Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.” Rom. 15:27

Werkwijze
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Structurele hulp te geven door middel van een financieel adoptieplan.
  • Het organiseren van regelmatige hulptransporten en bemoedigingreizen naar Oost-Europa, hoofdzakelijk naar Oekraïne en Wit-Rusland. De verslagen van deze reizen zijn te vinden op de website.
  • Samen te werken met stichtingen in Oekraïne en Wit-Rusland.
  • Het inzamelen en opslaan van goederen, voornamelijk kleding, speelgoed en dekens.
  • Promotieactiviteiten, zoals het organiseren van bijeenkomsten om het werk van de stichting onder de aandacht te brengen. Ook wordt bekendheid gegeven aan de stichting door het verspreiden van reisverslagen en folders met informatie over de stichting.
  • Daarnaast wordt regelmatig geadverteerd.
  • Fondswerving vindt daarnaast plaats o.a. door het collecteren op bovengenoemde bijeenkomsten.