We zijn diep geschokt door de Russische invasie in Oekraïne. Onze gedachten gaan uit naar het Oekaïnse volk, naar al onze adoptiepersonen en -gezinnen in Oekraïne en naar alle mensen daar met wie we samenwerken. We horen dat de mensen in paniek zijn, dat banken zijn gesloten en dat mannen en vaders worden gemobiliseerd voor het leger. Er worden momenteel noodrantsoenen uitgedeeld, ook dankzij uw hulp. Er is bij elk noodrantsoen een brief bijgevoegd (zie hieronder), waarin staat dat we aan hen denken, hen steunen, voor hen bidden en van hen houden. Ook roepen we in de brief op om te vertrouwen op de God van Israël. Psalm 99:1,2 en Jesaja 43:1-3 hebben we daarbij vermeld.