Word sponsor!

Lees hier hoe u sponsor kunt worden van een Joods gezin in Oekraïne of Wit-Rusland.

Stichting Roechama heeft een financieel adoptieplan opgezet om structurele hulp te kunnen bieden aan Joodse mensen in Oekraïne. 

Lees meer

Zhyttia is een christelijke liefdadigheidsinstelling, die onder Joodse mensen werkt. Ze helpt hen niet alleen in materieel opzicht, maar brengt ook het Woord van God. De stichting is opgericht door Rita, een gelovige vrouw met grote liefde voor het Joodse volk. Vanuit een relatie is er opening gekomen om te spreken over het plan van God met Zijn volk. 
Elke woensdagmiddag en vrijdag (sabbat) middag is er een bijeenkomst in het kantoor van Zhyttia. Er wordt dan verteld uit het Oude en Nieuwe Testament, aan Joodse mensen die het Woord van God vaak helemaal niet kennen, na zoveel jaar atheïsme. Er worden op zulke bijeenkomsten ook Hebreeuwse liederen gezongen en er wordt gebeden. Daarna is er altijd een gezellig samenzijn.

Lees verder...

Op wonderlijke wijze heeft God onze weg naar Wit-Rusland geleid. Inmiddels zijn we ook daar begonnen met het sponsoren van Joodse gezinnen die dringend hulp nodig hebben. We sponsoren de gezinnen hier via de Messiaanse gemeente “Ster van Bethlehem” in Minsk. 

Holocaustoverlevende Frida Raisman
Maandagavond 2 november brachten we een bezoek aan een heel bijzondere vrouw, Frida Raisman. Zij is overlevende van het getto in Minsk, wat nu bekend staat als het meest verschrikkelijke getto van alle plaatsen. Frida, een kleine, nog zeer kwieke vrouw, had een maaltijd voor ons klaargemaakt. Toen we in haar kleine keukentje zaten te eten, zei ze: “Zo groot was onze kamer in het getto. We woonden er met drie gezinnen, 20 mensen, en elk gezin had één divan. Tegen elke muur stond een divan; we moesten om de beurt slapen.”

Stichting Roechama werkt voor het adoptieplan samen met Chesed.

Chesed is een Joodse liefdadigheidsinstelling, die is opgericht met steun van de Amerikaans-Joodse stichting JDC (Jewish Joint Distribution Committee), kortweg Joint genoemd. Chesed heeft in elke Oekraiense provincie een hoofdkantoor in de hoofdstad van die provincie. Daarnaast zijn er in elke plaats vertegenwoordigers van Chesed werkzaam. Doel van Chesed is het leven van de Joodse mensen vergemakkelijken en hulp bieden waar nodig. Zo is er een medisch uitleenprogramma, een thuiszorgprogramma, een tafeltje-dekje-service, diverse clubs etc. Daarnaast werkt Chesed aan een herleving van de Joodse tradities. Zo worden bijvoorbeeld de Joodse feesten gevierd en de betekenis ervan uitgelegd.

Lees verder...

 

Ook in de provincie Lvov sponsoren we tegenwoordig gezinnen. We zijn in contact gekomen met Sergey, de voorganger van de Messiaanse gemeente ‘Sion” in Lvov. Sergey, die zelf ook Joods is, is in de gevangenis tot geloof gekomen. Daarna heeft God hem geroepen deze gemeente te stichten.

Wilt u bijdragen?

Als u éénmalig bij wilt dragen aan de projecten van Stichting Roechama, kunt u uw gift overmaken naar Stichting Roechama, IBAN: NL54 RABO 0362 4394 86. Vermeld daarbij waar uw gift voor bestemd is, of vermeld: gift algemeen.

Contactgegevens

Stichting Roechama
Claes de Jongestraat 31
2957 AD Nieuw-Lekkerland

tel: 0184-683478
E-mail: info@roechama.nl