Word sponsor!

Lees hier hoe u sponsor kunt worden van een Joods gezin in Oekraïne of Wit-Rusland.

Stichting Roechama heeft een financieel adoptieplan opgezet om structurele hulp te kunnen bieden aan Joodse mensen in Oekraïne. 

Lees meer

Doelstelling
Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming.
Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa. De prioriteit van stichting Roechama ligt bij het Joodse volk in Oekraïne. Stichting Roechama ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen.
“Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.” Jes. 52:7
“Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.” Rom. 15:27

Werkwijze
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
1. Structurele hulp te geven door middel van een financieel adoptieplan.
2. Het organiseren van regelmatige hulptransporten en bemoedigingreizen naar Oost-Europa, hoofdzakelijk naar Oekraïne.
3. Het inzamelen en opslaan van goederen, voornamelijk kleding, speelgoed en dekens.
4. Promotieactiviteiten, zoals het organiseren van bijeenkomsten om het werk van de stichting onder de aandacht te brengen. Ook door het verspreiden van reisverslagen en folders met informatie over de stichting wordt bekendheid gegeven aan het werk van de stichting.
5. Fondswerving o.a. door het collecteren op bovengenoemde bijeenkomsten.

Het bestuur van Stichting Roechama bestaat uit de volgende personen:

Evert-Jan Hoogendoorn, Nieuw-Lekkerland
Jan-Willem Hoogendoorn, Gouda
Henk en Alie Oudijn, Waddinxveen
Wim en Ria Verwoerd, Nieuw-Lekkerland
Evert en Tineke van Balen, Dordrecht

Stichting Roechama heeft een opslag in Nieuw-Lekkerland en in Krimpen a.d. IJssel. We zijn dankbaar voor de locaties die we tot onze beschikking hebben. In Krimpen a/d IJssel wordt twee keer per week kleding gesorteerd en wordt alles klaargemaakt voor de reizen. U kunt contact opnemen met Jacqueline Visser (gb.visser@telfort.nl) als u mee wilt helpen.

Roechama krimpen

Wilt u bijdragen?

Als u éénmalig bij wilt dragen aan de projecten van Stichting Roechama, kunt u uw gift overmaken naar Stichting Roechama, IBAN: NL54 RABO 0362 4394 86. Vermeld daarbij waar uw gift voor bestemd is, of vermeld: gift algemeen.

Contactgegevens

Stichting Roechama
Claes de Jongestraat 31
2957 AD Nieuw-Lekkerland

tel: 0184-683478
E-mail: info@roechama.nl