Kom naar huis

1,50 euro
In deze spannende tijd is het belangrijk dat Joodse mensen en christenen, in Oekraïne maar ook in West-Europa, weten wat de Bijbel zegt. De God van Abraham, Izak en Jakob heeft een bedoeling met alles wat er in de wereld gebeurt. In dit boekje wordt aan de hand van Bijbelteksten het plan van God uitgelegd. Bestel een of meerdere boekjes door een mailtje te sturen naar info@roechama.nl   Vermeld hierbij het aantal en uw adres.  

Reisverslagen 2004

Mei
Met drie busjes, stampvol kleding, speelgoed, matrassen en ledikantjes, reisden we opnieuw af in alle vroegte naar Oekraïne op zondagmorgen 2 mei. We maakten nog een benauwd half uur door, omdat Wim zijn paspoort zoek was. God zij dank, werd het gevonden in zijn portefeuille. Hij had het nodig gehad bij het veranderen van uitzendburo en vergeten terug te doen in zijn reistas... >> Reisverslag 2004 mei

Oktober
Na weken van intensieve voorbereiding was het zondagmorgen 3 oktober zover. Opnieuw gingen 3 busjes rijkelijk gevuld met goederen van liefde en meeleven naar Oekraïne. Jullie hebben met elkaar zo geweldig bijgedragen aan het welslagen van deze reis. Behalve ongeveer 150 zakken kleding en 25 zakken nieuwe of goede gepoetste schoenen en speelgoed waren ook zoveel persoonlijke geschenken door jullie meegegeven:... >> Reisverslag 2004 oktober

Wilt u bijdragen?

Als u éénmalig bij wilt dragen aan de projecten van Stichting Roechama, kunt u uw gift overmaken naar Stichting Roechama, IBAN: NL54 RABO 0362 4394 86. Vermeld daarbij waar uw gift voor bestemd is, of vermeld: gift algemeen.

Contactgegevens

Stichting Roechama
Claes de Jongestraat 31
2957 AD Nieuw-Lekkerland

tel: 0184-683478
E-mail: info@roechama.nl