Kom naar huis

1,50 euro
In deze spannende tijd is het belangrijk dat Joodse mensen en christenen, in Oekraïne maar ook in West-Europa, weten wat de Bijbel zegt. De God van Abraham, Izak en Jakob heeft een bedoeling met alles wat er in de wereld gebeurt. In dit boekje wordt aan de hand van Bijbelteksten het plan van God uitgelegd. Bestel een of meerdere boekjes door een mailtje te sturen naar info@roechama.nl   Vermeld hierbij het aantal en uw adres.  

Reisverslagen 2006

Mei
Het wordt langzamerhand een gewoonte om begin mei naar Chesed in Vinnitsa, Oekraïne te gaan. Dit jaar gingen we weer met 3 busjes, maar wel een week later i.v.m. de bruiloft van Koen Carlier en Ira die gepland stond voor zaterdag 13 mei. Vijf van ons hadden de reis al één of meerdere keren gemaakt. Evert-Jan Hoogendoorn ging voor het eerst mee... >> Reisverslag 2006 mei

Juli
Omdat we als Stichting Roechama zoveel nieuwe families hebben kunnen adopteren, besloten wij (Wim en Ria) in juli een werkbezoek af te leggen. We zouden geen volle vracht meenemen; de voorbereidingen, de grensovergang en het inklaren van de goederen bij de Oekraïnse doaune zouden teveel tijd en energie vergen. Deze reis van totaal 10 dagen heeft ons heel veel bemoedigingen en dankbare harten opgeleverd. We hebben ons laten leiden door God en we zijn erg verrast geworden. Veel getuigenissen hebben we gehoord van mensen die op het gebed situaties maar vooral ook mensenharten hebben zien veranderen... >> Reisverslag 2006 juli

Wilt u bijdragen?

Als u éénmalig bij wilt dragen aan de projecten van Stichting Roechama, kunt u uw gift overmaken naar Stichting Roechama, IBAN: NL54 RABO 0362 4394 86. Vermeld daarbij waar uw gift voor bestemd is, of vermeld: gift algemeen.

Contactgegevens

Stichting Roechama
Claes de Jongestraat 31
2957 AD Nieuw-Lekkerland

tel: 0184-683478
E-mail: info@roechama.nl